Behandelingsmethode

 

 

De individuele behandeling wordt gekenmerkt door zowel analytische als cognitieve aspecten. De behandeling wordt zo nodig ondersteund door middel van medicatie.

 

Mijn bijzondere deskundigheid is gericht op:

- gezinstherapie (Milanese school);
- algemene volwassenenpsychiatrie;
- arbeidsgerelateerde problematiek;
- behandeling affectieve stoornissen;
- depressies en angsten;
- allochtonenpsychiatrie;
- homospecifieke hulpverlening;