De individuele behandeling wordt gekenmerkt door zowel analytische als cognitieve aspecten. De behandeling wordt zo nodig ondersteund door middel van medicatie.

 

Mijn bijzondere deskundigheid is gericht op:

 

- gezinstherapie (Milanese school)

- algemene volwassenenpsychiatrie

- arbeidsgerelateerde problematiek;

- behandeling affectieve stoornissen;

- depressies en angsten;

- allochtonenpsychiatrie;

- homospecifieke hulpverlening; (zie illustratie)


koning en koning