Songteksten


/ Paroles


 

 

 

Edouard Dujardin.Les lauriers sont coupés...en de sleutel is gebroken

Dujardin paste als eerst in 1887 de ' monologue intérieur ' toe in een door hem geleid tijdschrift. In 1888 kwam het tot een uitgave van een boek met een oplage van 400 exemplaren, waarvan de helft onverkocht bleef. Het boek bleef jarenlang onopgemerkt, tot Ulysses verscheen van James Joyce. Deze vertelde dat hij zich door Dujardin had laten beïnvloeden.

 
t>
 
 

Stefan George - Du schlank und rein wie eine flamme

 

yers.