Rainer Maria

 

Rilke


 •      

   

   

  DE KONING

   

   

  De koning is pas zestien jaar,

  Met zestien jaar al de staat.

  Als uit een hinderlaag, zo staart

  hij met dwalende blik aan zijn raad

   

  van grijsaards voorbij, de troonzaal in,

  en hij voelt misschien wel niets

  dan de koude keten van het Vlies

  aan zijn smalle, lange, harde kin.

   

  Het doodvonnis, vr hem, blijft lange tijd

  ongetekend. En ze denken: je ziet

  hoe hij eronder lijdt.

   

  Ze kennen hem slecht, anders wisten ze wel

  dat hij gewoon langszaam tot zeventig telt:

  eerder tekent hij niet.

   

  Rainer Maria Rilke ( 1906 )