•      
       

   

   

  Op vleugels

   

   

  Na een slapeloze nacht stond hij uitgeput en met hoofdpijn op. Zonder de minste haast te maken waste hij zich en kleedde

  zich aan. Hij liet de jaloezieŽn dicht en aan de tafel,

  waarop een vaas met bloemen stond, schreef hij langzaam:

  "Ga "; hij dacht even na en schreef er toen, met hetzelfde onuitgeslapen gezicht bij: "en ik ik ga met u mee".

  Toen opende hij het raam dat uitkeek op de straat

  die baadde in het zonlicht.

   

  -----

   

  Het werd steeds lichter in de wagon, die tegen de ochtend

  wat minder vol was geworden. De beslagen raampjes boden

  uitzicht op grasland dat, ofschoon het al tegen eind augustus

  liep, nog bijna gifgroen van kleur was; op modderige wegen, karren van melkmeisjes voor een neergelaten spoorboom, wachthuisjes, wandelende vakantiegangsters onder kleurige parasols. Op de vele stationnetjes, die allemaal op elkaar

  leken, kwamen nieuwe passagiers uit de omgeving de wagon binnen met aktetassen, en het was te zien dat een

  treinreis voor hen geen bijzondere gebeurtenis was of een

  1 gedenkwaardige episode in hun leven, maar een doodgewoon onderdeel van hun dagelijkse programma, en op een of andere manier was het bankje waar Nikolaj Ivanovitsj Smoerov

  en Vanja zaten de meest tastbare en belangrijke plek

  in de hele wagen.

  De stevig dichtgebonden koffers, de door riemen op hun

  plaats gehouden kussens, de oude heer tegenover hen met

  het het lange haar en een schoudertas die uit de mode wa

  s -dat alles sprak van een lange reis, van een onalledaagse, ingrijpende gebeurtenis.

   

  MichaÔl Koezmin