Jellema

 


 •      
       

   

  Afscheid en aankomst

   

   

  Wie reist zoekt elke dag in het avonduur
  zijn onderkomen, voedsel en bed, en 's nachts
  vertrouwt hij zich aan dromen toe die
  beter hem kennen dan hij zich daaglijks.


  Want elders altijd, anders te zijn zoekt hij
  en schuldloos ook en niet meer gebonden aan
  geboden van het lichaam, dood is
  immers een leven en leven dood ook.

  Kent het gedicht zich schrijvende beter? Biedt,
  tot hoofdsteen hem, een slaap het waarin hij zich
  als landschap uitstrekt en bewoont? De
  ziel is in beelden, in woorden denkt men.
  Maar helder 's morgens blijkt voor wie reist vertrek
  het doel, en wegen strekken zich uit naar ginds,
  en licht is ook het afscheid dan - op
  aankomst in 't blijvende hoopt hij steeds toch,

  zijn ondanks. Zo is ook het gedicht nooit meer
  dan oponthoud, als doel een vertrekpunt - liet
  een engel niet de dromer los na-
  dat een tenzij hem vermurwde? Tot aan
  de dageraad de sterkere ging hij toen
  aan 't overmochte mank. Maar zijn huis is hier.
  Odysseus werd herkend bij thuiskomst
  door de getrouwsten, de hond, de herder,

  voor wie niet telde waar hij zich ophield sinds
  hun ogen de geliefde gestalte slechts
  als droom bezocht, een dief in 't duister.
  Helder wordt hechting wie zo'n beeld bij blijft.